Follow Me to Minecraft World

Engelse taal onderwijs avonturen in Minecraft  

ONZE DOELSTELLINGEN

Docenten

beter in staat stellen om met behulp van spelactiviteiten communicatievaardigheden van leerlingen in de Engelse taal te oefenen

Het

inzicht vergroten in hoe het kritisch denkvermogen van leerlingen tijdens de lessen kan worden vergroot


Introduceren

Gamificatievaardigheden introduceren om leerlingen te betrekken bij het oplossen van problemen met nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen
Search