Ακολούθησέ με στον κόσμο του Minecraft

Διδασκαλία μέσω περιπέτειας της αγγλικής γλώσσας στο Minecraft 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Για να αναπτυχθεί

  η ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν παιχνιδοποιημένες δραστηριότητες για τους μαθητές ώστε να εξασκήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα 

Για να αυξηθεί

 η κατανόηση του τρόπου ενίσχυσης των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων


Για να εισαχθούν

 οι δεξιότητες παιχνιδοποίησης για τη συμμετοχή των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων με περιέργεια και επιμονή

Ακολουθήστε μας

Search